Profesjonalna i rzetelna opieka nad osobami starszymi

Opieka nad osobami starszymi ma na celu zapewnienie stałego zaspokojenia podstawowych potrzeb fizycznych, emocjonalnych, psychologicznych i medycznych osób starszych. Z wiekiem ludzie tracą zdolność do wykonywania tych czynności samodzielnie i potrzebują pomocy osób trzecich, w tym nas. Obecna struktura społeczna i następujące po niej zjawisko starzenia się społeczeństwa stanowią solidną podstawę do tworzenia nowych placówek opiekuńczych (w tym dom starości) dla osób starszych. Oprócz istniejących w naszym kraju zakładów opiekuńczych, w ostatnich latach aktywnie ożywiają się prywatne zakłady opiekuńcze dla osób starszych.

Publiczny i prywatny dom starości dla osób starszych

Istnieją dwa typy domów opieki nad osobami starszymi — publiczne i prywatne, zapewniające opiekę całodobową lub całoroczną. Oba typy zapewniają opiekę wykwalifikowanych specjalistów. Dom starości Iskra przeznaczony jest dla osób starszych, które z powodu starzenia się lub choroby nie mogą już żyć samodzielnie. Placówka ta zapewnia mieszkańcom zajęcia, opiekę medyczną i inne potrzeby. Niektóre domy spokojnej starości są bardzo luksusowe. W niektórych placówkach seniorzy mogą również wieczorami oglądać telewizję. Niezależnie od rodzaju domu opieki, powinien on zapewnić działania społeczne, które jego mieszkańcy potrzebują, aby pozostać zdrowym i szczęśliwym. Ponadto wiele domów opieki oferuje programy pomagające utrzymać funkcje poznawcze w starszym wieku. Programy te obejmują terapię sztuką i muzyką, pozwalając mieszkańcom z utratą pamięci na bycie częścią grupy społecznej. Zapewniając te możliwości, mieszkańcy mogą starzeć się wygodnie i szczęśliwie.

Zaleta prywatnego dom starości

Główną zaletą płatnego domu opieki jest jego wysoki standard. Zazwyczaj mają one dobrze wyposażone pokoje, a osoby starsze mogą liczyć na prywatny pokój z łazienką. Placówki te oferują bardzo dobre usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne. Jedzenie jest również dobrze przygotowane i wysokiej jakości. Posiadają również szeroki zakres innych udogodnień i działań, które zapewniają wygodne i spokojne życie. Placówki publiczne również zapewniają dobrą opiekę nad osobami starszymi, choć standardy mogą być nieco niższe niż w placówkach prywatnych. Niemniej jednak za cenę można oczekiwać obsługi i kompleksowej opieki. W wielu przypadkach w prywatny dom starców jak dom starości Iskra może zaoferować bardziej spersonalizowanej obsługi i wyższych standardów. Jest to obowiązek właścicieli takich obiektów i przekłada się na prestiż placówki.